تلفن تماس
02126604001
کارفرما: اقای مهندس خان زاده
عمق گود: 11 متر
سطح شات: 2000 مترمربع
زمان اجرا: 1398-09-20
مدت زمان اجرا: 55 روز
طول حفاری: 3300 متر
روش پایدارسازی: نیلینگ، انکراژ
تراز آب زیرزمینی: ندارد
توضیحات پروژه

این پروژه در ساختگاهی با خاک درشت دانه با چسبندگی متوسط قرار گرفته که در مجاورت اتاقک های رنگ شرکت سایپا با عمر بیش از 40 سال واقع شده است که سیستم باربری این ساختمان ها شامل دیوار های باربر بدون هیچگونه فونداسیون و شناژی می باشد. لذا کنترل تغییرشکل های ساختمان همجواری از اهمیت بسیار زیادی برخورد می باشد. برهمین اساس کارشناسان طراحی شرکت ماندگار با در نظر گرفتن المان های سولجیر و انکرهای مونوبار در 2 ردیف اول، تغییرشکل های افقی و قائم را کنترل نمودند لیکن در راستای تسریع فرآیند عملیات اجرایی و همچنین کاهش هزینه های کارفرما در ردیف های پایین تر، صرفا از روش نیلینگ جهت پایدارسازی و تامین ضریب اطمینان لازم ، استفاده گردید.