تلفن تماس
02126604001
کارفرما: جناب آقای تاج
عمق گود: 11 متر
سطح شات: 850 مترمربع
زمان اجرا: 1398-09-03
مدت زمان اجرا: 60 روز
روش پایدارسازی: ترکیب سیستم سازه ای لوله ای و سازه اصلی
عمق ترانشه: 7.5 متر
تراز آب زیرزمینی: منفی 6 متر
توضیحات پروژه

این پروژه در منطقه خیابان توانیر قرار گرفته که جنس خاک محل پروژه از انواع مختلفی شامل شن رس دار، ماسه متراکم و مارن تشکیل شده است. به دلیل درخواست کارفرمای محترم پروژه به خاطر محدودیت های حقوقی و همچنین با توجه به توانمندی های تیم اجرایی با مدیریت جناب آقای مهندس رشیدی، سیستم پایدارسازی خاصی برای این پروژه  در نظر گرفته شد. از آنجائیکه سیستمی بتنی سازه اصلی موجب محدودیت هایی در اجرای Top-Downمی گردید ، با استفاده از 32 عدد شمع های فلزی در اطراف و وسط پروژه ، وزن 4 طبقه سقف های وافل با درنظر گرفتن شرایط Stage-Construction به از طریقه ریشه های بتنی به خاک منتقل گردید که البته بار زلزله نیز در طراحی ها لحاظ گردید. سپس سقف وافل 3 طبقه پایینی از ساختمان از بالا به پایین اجرا گردید و در نهایت پس از رسیدن به تراز کف گود، فونداسیون اصلی سازه و همچنین اسکلت بتنی سازه رو به بالا اجرا گردید تا بار کل طبقات ( تعداد طبقات کل ساختمان برابر 10 عدد می باشد) از طریق سازه اصلی و همچنین شمع های فلزی به فونداسیون انتقال یابد. در این روش با توجه به محدودیت های ارتفاعی سقف طبقات، خاکبرداری با ماشین الات سبک تری صورت گرفت لیکن در نهایت اجرای اسکلت و نازک کاری با سرعت بسیار زیادی صورت گرفت همچنین سازه اصلی بصورت سیستم لوله ای نیز اصلاح و بهینه سازی گردید و ضخامت فونداسیون و همچنین حجم میلگردها مصرفی در فونداسیون نیز کاهش یافت.