تلفن تماس
02126604001
عمق گود: 12 متر
توضیحات پروژه

در این پروژه بعد از اجرای شمع های بتنی کمکی، اسکلت فلزی پروژه تا تراز کف اجرا گردید و بعد از پرکردن پشت ستون های سازه با قطع گام به گام شمع های بتنی دیوار های حائل بتنی از بالا به پایین اجرا گردید.