تلفن تماس
02126604001
کارفرما: جناب اقای قائدی و صبوری
عمق گود: 13 متر
زمان اجرا: 1398-12-16
مدت زمان اجرا: 5 ماه
روش پایدارسازی: Top-Down
سطح اشغال پروژه: 600 مترمربع
تراز آب زیرزمینی: ندارد
توضیحات پروژه

این پروژه در زمینی به مساحت ششصد متر مربع و عمق گود 13 متر مربع میباشد . جنس خاک پروژه رس بوده که شرایط خاکبرداری و اجرای شمع را بسیار مشکل نموده است . از نکات بسیار مهم اجرای عملیات در مجاورت بافت بسیار فرسوده میباشد که به لحاظ ایمنی پروژه میبایست تمهیدات بسیار زیادی را برای آن در نظر گرفت و همچنین با توجه به اینکه کارفرمای محترم پیشتر مقاطع سازه ای و ستون ها را از طریق کارخانه اسکلت سازی سفارش و ساخته شده بود، تمهیدات و روش خاصی جهت نصب ستون ها به همراه بیس پلیت ستون بطور همزمان صورت گرفت.