تلفن تماس
02126604001
کارفرما: جناب اقای حاجی باقری
عمق گود: 11 متر
سطح شات: 950 مترمربع
زمان اجرا: 1398-07-29
مدت زمان اجرا: 4 ماه
روش پایدارسازی: تاپ داون
سطح اشغال پروژه: 145 مترمربع
ابعاد پروژه: 11 * 13 متر
توضیحات پروژه

این پروزه با مساحت زمین 115 متر مربع و عمق گود 10 متر میباشد . چالشهای این پروژه بسیار زیاد بوده که میتوان به موارد ذیل اشاره نمود :

  • صعوبت اجرای چاه در زمینهای سنگی
  • صعوبت کلیه مراحل عملیات اجرایی به واسطه کوچک بودن زمین و همچنین محدودیت دسترسی به محل پروژه
  • پرتردد بودن مسیر دسترسی به پروژه و عرض بسیار کم معبر با محدودیت دسترسی به محل پروژه
  • خاکبرداری در فضای محدود و عمق زیاد نسبت به مساحت زمین