تلفن تماس
02126604001
کارفرما: جناب اقای جهانیان
عمق گود: 7 متر
زمان اجرا: 1398-07-22
مدت زمان اجرا: 2 ماه
روش پایدارسازی: تاپ داون
سطح اشغال پروژه: 195 مترمربع
ابعاد پروژه: 12 * 20 متر
توضیحات پروژه

مساحت تقریبی زمین پروژه 200 متر مربع و عمق گود 7 متر می باشد. با توجه به همجواری پروژه با ساختمانهای قدیمی و نوع خاک بسیار ریزشی محل پروژه، چالشهای پیش رو جهت پایدار سازی دیواره گود بسیار زیاد بوده همچنین مهمترین چالش این پروژه وجود حمام عمومی با قدمت صد سال بدون هیچ گونه سازه و فونداسیون در مجاورت آن میباشد . شایان ذکر است در پشت بام این حمام، یک مخزن آب به وزن تقریبی 20 تن بر روی دیوار باربر با مصالح بنایی قرار داشت که مهار این ساختمان به توان عملکردی بسیار پایین ، صرفا با روش تاپ دان امکان پذیر میباشد.