تلفن تماس
02126604001
کارفرما: جناب آقای دکتر ریاحی
عمق گود: 25 متر
زمان اجرا: 1398-11-04
مدت زمان اجرا: 6 ماه
روش پایدارسازی: Top-Down
سطح اشغال پروژه: 270 مترمربع
تراز آب زیرزمینی: -20 متر
توضیحات پروژه

پروژه در حد فاصل بین خیابان الوند و نلسون ماندلا در زمینی به مساحت 450 متر مربع و عمق خاکبرداری از روی خاک تا زیر فنداسیون حدودا 25 متر میباشد . موارد بسیار زیادی در این پروژه مطرح میباشد که به اختصار به شرح ذیل به آن اشاره میگردد. لازم به ذکر است که در این پروژه روش اولیه جهت گودبرداری نیلینگ و انکراژ بوده است که بعلت عدم رضایت همجواری ها، در نهایت پس از حفاری چاه ها و حتی نصب سولجیر پایل های 33 متری، کارفرما تصمیم به تغییر روش اجرا گودبرداری به  روش Top-Down گرفته که برهمین اساس می بایست المان های سولجیر پایل 33 متری نصب شده ابتدا از چاه ها خارج پس از برش آنها به قطعات کوچکتر از محل پروژه خارج می گردیدند.

  •  بالا بودن سطح سفره آب زیر زمینی
  •  همجواری ساختمانهای مجاور در ترازهای مختلف 
  •  بتن ریزی شمعها در تراز زیر آب 
  •  محدودیت در استفاده از جرثقیل در نصب ستون بعلت اختلاف تراز 25 متری تراز موجود پروژه با خیابان مجاور
  •  شیب بسیار زیاد مسیر دسترسی به پروژه