تلفن تماس
02126604001
کارفرما: جناب اقای رمضانی
عمق گود: 12 متر
سطح شات: 1700 متر مربع
زمان اجرا: 1398-02-10
مدت زمان اجرا: 4 هفته
طول حفاری: 3100 متر
روش پایدارسازی: نیلینگ و انکراژ و سولجرپایل
توضیحات پروژه

این پروژه در ساختگاهی با جنس خاک شن رس دار قرار گرفته بود که تراز آب زیرزمینی از تراز زیر فونداسیون پروژه پایین تر بوده. در این پروژه پیش از شروع عملیات پایدارسازی و طی استعلام از مراجع ذیربط مشخص گردید که در ضلع شمال پروژه یک عدد شریان اصلی لوله آب شرب در عمق ۴ متری و یک عدد کانال فاضلاب در ضلع شرقی عبور می نماید که با توجه به موقعیت این تاسیسات شهری طراحی و موقعیت مسلح کننده های انکر در ردیف های بالایی پروژه توسط کارشناسان طراحی شرکت ماندگار خاک به نحوی مشخص گردید تا ضمن تامین ایمنی عملیات اجرایی، پایداری و تغییرشکل های مجاز گود تامین گردد.