تلفن تماس
02126604001

شرکت ماندگار خاک سازه ایرانیان با همکاری و مشارکت شرکت مانا صنعت بنیان، خدمات مشاوره و اجرا در زمینه آب بندی و عایق بندی گودها و انواع سازه ها و بتن آب بند ارائه می نماید.

هیچ آیتمی مطابقت داده نشده است