تلفن تماس
02126604001

Mr Jalali 1

مهندس فرّخ جلالی – مدیر عامل و عضو هیات مدیره 

 

مدرک تحصیلی

کارشناسی ارشد ژئوتکنیک از دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

سوابق کاری

سوابق آکادمیک

 •  ارائه مقاله با عنوان استفاده از ستون سنگی کوبشی جهت افزایش ظرفیت باربری خاک.
 •  ارائه طرح اختلاط بتن مقاوم در برابر انفجار با استفاده از الیاف پلی پروپیلن جهت انبار مهمات ناجا.
 •  ارائه مقاله با عنوان استفاده از الیاف لاستیکی جهت افزایش ظرفیت باربری خاک ها رسی.

مهارت های فنی

 •  تسلط بر نرم افزارهای Geostudio، Plaxis، Flac، Abaqus،Safe،Sap2000، Etabs

 pakniat 300x280

دکتر احسان پاکنیت - مدیر دفتر نمایندگی جنوب (شیراز)

 

مدرک تحصیلی

دکتري مهندسي عمران – گرايش مهندسي ژئوتکنيک، دانشگاه شهيد باهنر کرمان

سوابق کاری

 •  مدیر گروه آموزشی پاکنیت

سوابق آکادمیک

 • مدرس دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات فارس
 • مدرس دانشگاه آزاد اسلامي واحد مرودشت
 •  مدرس دانشگاه آزاد اسلامي واحد ارسنجان
 • مولف کتاب تحلیل استاتیکی و دینامیکی سد های خاکی با استفاده از Geostudio
 • مولف کتاب تحلیل های مورد نیاز در بهسازی لرزه ای سازه ها با نرم افزارهای ETABS-SAP-SAFE-SIESMO SIGNAL

مهارت های فنی

 •  تسلط بر نرم افزارهای Geostudio، Plaxis، Flac، Abaqus،Safe،Sap2000، Etabs

 


 Yazdanjoo

دکتر حمیدرضا یزدانجو - معاون واحد سازه

 

مدرک تحصیلی

دکتري مدیریت – کارشناسی ارشد زلزله

 

سوابق کاری

 

سوابق آکادمیک

 

مهارت های فنی

 

 


 
yaghmaee

مهندس فرهاد یغمایی - معاون مدیریت پروژه و پوشش ضد حریق

 

مدرک تحصیلی

کارشناس ارشد مدیریت ساخت و مدیریت مهندسی (MBA)

 

سوابق کاری

 

سوابق آکادمیک

 

مهارت های فنی

 

 


 Hedayatfar

مهندس علی هدایت فر - معاون فنی دفتر مرکزی

 

 

مدرک تحصیلی

کارشناسی ارشد ژئوتکینک- عمران

 

سوابق کاری

 

سوابق آکادمیک

 •  فارغ التحصیل کارشناسی ارشد دانشگاه پلی تکنیک (صنعتی امیرکبیر)

مهارت های فنی

 • طراح کلیه روش های پایدارسازی گودهای ساختمانی و ترانشه های خاکی
 • طراح کلیه روش های بهسازی خاک