تلفن تماس
02126604001

کارفرما: جناب آقای جهانیان و صالحی عمق بهسازی : 10 متر مساحت پروژه: 300 مترمربع روش پایدارسازی: میکروپایل نوع فونداسیون: نواری با عرض 1.7 متر در محل...

غرفه مجازی شرکت ماندگار خاک سازه راه اندازی گردید و از کلیه بازدید کنندگان محترم دعوت می گردد تا از طریق لینک ذیل از غرفه مجازی این شرکت بازدید...

به اطلاع کلیه کارفرمایان محترم می رساند که شرکت مهندسی ماندگار خاک سازه در راستای ارائه خدمات با کیفیت تر در عملیات اجرایی پایدارسازی گود به روش...

کارفرما: جناب آقای شریفیان عمق گود: 12 متر مساحت پروژه: 650 مترمربع روش پایدارسازی: Top-Down

کارفرما: جناب آقای مستعدی عمق گود: 10 متر مساحت پروژه: 195 مترمربع روش پایدارسازی: Top-Down

کارفرما: جناب آقاي صبوري و قائدي عمق گود: 13 متر مساحت پروژه: 616 مترمربع روش پایدارسازی: Top-Down

آغاز عملیات Top-Down پروژه ولنجک

عمق گود 25 متر روش پایدارسازی: Top-Down

آغاز عملیات Top-Down پروژه رشدیه

عمق گود: 10 متر روش پایدارسازی : Top-Down

آغاز نظارت بر عملیات پایدارسازی پروژه گل-ولیعصر

عمق گود 23 متر کارفرما: علی ناظران سطح شات: 3000 متر مربع طول حفاری: 8000 متر به روش نیلینگ و انکراژ و شمع

آغاز عملیات اجرایی گودبرداری پروژه دادمان

عمق گود 13 متر کارفرما: نجاتعلی رمضانی سطح شات: 1500 متر مربع طول حفاری: 1884 متر به روش نیلینگ و انکراژ